Nowy cennik opłat na rok 2023

Uchwała  nr 1/1/2023

Zarządu Lubuskiego Związku z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie cennika opłat na rzecz Lubuskiego Związku Jeździeckiego w roku 2023.

Zgodnie z postanowieniami §21 pkt 5 Statutu Lubuskiego Związku Jeździeckiego Zarząd  Lubuskiego Związku Jeździeckiego uchwala, co następuje :

  • 1).Uchwala się cennik  opłat na rzecz Lubuskiego Związku Jeździeckiego obowiązujący w 2023 roku, stanowiący załącznik nr 1 do nin. uchwały.
  • 2).Kluby zarejestrowane w Lubuskim Związku Jeździeckim zobowiązane są do dokonania wpłaty rocznej ( licencji ) przed pierwszym startem w zawodach w 2023 roku.
  • 3).Rejestracje i Licencje zawodników  wydawane są wyłącznie po opłaceniu rocznej składki członkowskiej klubu danego zawodnika.
  • 4).Rejestracja koni  odbywa się wyłącznie na podstawie paszportów
  • 5).Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 15 stycznia 2023 roku.

 

CENNIK LZJ