Konsultacje jeździeckie w skokach 07-09.02.2023 rok w Drzonkowie

Zapraszamy na konsultacje jeździeckie w skokach organizowane przez Lubuski Związek Jeździecki
w dniach 07-09.02.2023 roku z trenerami: Rinaldo Kiecoń, Jerzy Gontowiuk, Jarosław Poręba. Konsultacje
odbędą się na terenie  Ośrodka w Drzonkowie. Koszty wynagrodzeń trenerów pokrywa LZJ. Pozostałe opłaty
takie jak boksy, wyżywienie, zakwaterowanie zawodnicy pokrywają sami. Członkowie Kadry Wojewódzkiej mają
dofinansowane boksy z LZJ.
Program:
wtorek w godzinach 09.00-12.00 trening ujeżdżeniowy z Jarosławem Porębą,
w godzinach 17.00-20.00 trening skokowy z Rinaldo Kieconiem
środa w godzinach 09-12.00 trening ujeżdżeniowy z Jerzym Gontowiukiem
w godzinach 17.00-20.00 trening skokowy z Rinaldo Kieconiem
czwartek w godzinach 09.00-12.00 trening ujeżdżeniowy z Jerzym Gontowiukiem,
w godzinach 17.00-20.00 trening skokowy z Rinaldo Kieconiem
zapisy na maila: lzj@lzj.pl
telefony: Rinaldo Kiecoń 504 140 268, Ewa Marciniszyn 606 320 613