Konsultacje jeździeckie w skokach 07-09.02.2023 rok w Drzonkowie

Zapraszamy na konsultacje jeździeckie w skokach organizowane przez Lubuski Związek Jeździecki w dniach 07-09.02.2023 roku z trenerami: Rinaldo Kiecoń, Jerzy Gontowiuk, Jarosław Poręba. Konsultacje odbędą się na terenie  Ośrodka w Drzonkowie. Koszty wynagrodzeń trenerów pokrywa LZJ. Pozostałe opłaty takie jak boksy, wyżywienie, zakwaterowanie zawodnicy pokrywają sami. Członkowie Kadry Wojewódzkiej mają …

Nowy cennik opłat na rok 2023

Uchwała  nr 1/1/2023 Zarządu Lubuskiego Związku z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie cennika opłat na rzecz Lubuskiego Związku Jeździeckiego w roku 2023. Zgodnie z postanowieniami §21 pkt 5 Statutu Lubuskiego Związku Jeździeckiego Zarząd  Lubuskiego Związku Jeździeckiego uchwala, co następuje : 1).Uchwala się cennik  opłat na rzecz Lubuskiego Związku …