Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Lubuskiego Związku Jeździeckiego, Drzonków, 04.12.2011 1. Otwarcie zebrania – Nemezjusz Kasztelan 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie i omówienie wyników sportowych w sezonie 2011 – Tomasz Kowala, Jerzy Gontowiuk 5. Omówienie sytuacji finansowej związku – Krzysztof Kaliszuk 6. Przedstawienie propozycji zmian …

Kurs licencyjny dla sędziów

W dniu 04 grudnia 2011r. (niedziela) chcemy zorganizować kurs licencyjny dla sędziów w skokach. Początek kursu planujemy na godzinę 9.45 miejsce: WOSiR Drzonków sala konferencyjna w hotelu. Wykładowca: Tomasz Mossakowski. Koszt około 100 zł. Zgłoszenia: e-mail: lzj@lzj.pl, wpakulski8@wp.pl. telefon: Piątkowska Ewa 606 320 613 pozdrawiam

Walne Zebranie Delegatów

W imieniu Pana Prezesa LZJ Nemezjusza Kasztelana zapraszamy w dniu 04 grudnia (niedziela) 2011r. na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów LZJ. Zebranie odbędzie się o godzinie: w I terminie 16.30 w drugim terminie 17.00. Prosimy o nadsyłanie do tego czasu propozycji do kalendarza zawodów regionalnych LZJ na rok 2012.

Wyniki Mistrzostw LZJ

W dniach 17-18 września 2011odbyły się Mistrzostwa Lubuskiego Związku Jeździeckiego w skokach przez przeszkody. W zawodach, które były jednocześnie konsultacjami jeździeckimi wzięli udział jeźdźcy z klubów zrzeszonych w Lubuskim Związku Jeździeckim i jeźdźcy z klubu Laendlicher Reitverein Muenchehofe e.V. W czasie konsultacji omawiano metody treningu dzieci i młodzieży w jeździectwie …