Konsultacje z DIBO i T. Nagelem

W dniach 13-15 i  20-22 stycznia br. jeźdźcy i trenerzy z klubów zrzeszonych w LZJ wzięli udział w konsultacjach w zaprzyjaźnionym ośrodku niemieckim w Muenchehoffe. Pierwsze konsultacje przeznaczone były dla zawodników i trenerów WKKW i prowadzone przez niemieckiego olimpijczyka Andreasa Dibowskiego. W tych konsultacjach wzięło udział łącznie 13 osób z …

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Lubuskiego Związku Jeździeckiego, Drzonków, 04.12.2011 1. Otwarcie zebrania – Nemezjusz Kasztelan 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie i omówienie wyników sportowych w sezonie 2011 – Tomasz Kowala, Jerzy Gontowiuk 5. Omówienie sytuacji finansowej związku – Krzysztof Kaliszuk 6. Przedstawienie propozycji zmian …

Wyniki Mistrzostw LZJ

W dniach 17-18 września 2011odbyły się Mistrzostwa Lubuskiego Związku Jeździeckiego w skokach przez przeszkody. W zawodach, które były jednocześnie konsultacjami jeździeckimi wzięli udział jeźdźcy z klubów zrzeszonych w Lubuskim Związku Jeździeckim i jeźdźcy z klubu Laendlicher Reitverein Muenchehofe e.V. W czasie konsultacji omawiano metody treningu dzieci i młodzieży w jeździectwie …

Komunikat dot. Mistrzostw LZJ

W związku z licznymi prośbami zawodników w kategorii seniorów i młodych jeźdźców nie posiadających drugiej licencji sportowej, niedzielny konkurs finałowy Mistrzostw Lubuskiego Związku Jeździeckiego w tej kategorii wiekowej rozegrany zostanie na poziomie klasy „N1„, a nie na poziomie klasy „C”, jak pierwotnie planowano. W imieniu Zarządu LZJ Nemezjusz Kasztelan