Otwarty Parkur w Drzonkowie

W dniach 05-06 maja br., na najnowocześniejszym w Polsce parkurze w Drzonkowie, na którym w tym roku będą organizowane Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz Puchar Polski Dzieci, będzie można potrenować na parkurach ustawionych przez pana Łukasza Jankowskiego. Każdego dnia będzie można przejechać parkur klasy od LL do CC, składający się z 10 przeszkód, a od klasy P z możliwością alternatywnych: przeszkody wodnej i jokera.

Koszt jednego przejazdu:

–  w klasach LL, L       10 zł

– w klasach P, N          15 zł

– w klasach C, CC       20 zł

W zależności od ilości zgłoszonych przejazdów planuje się parkury klas LL, L i P ustawiać do godziny 15.00, natomiast parkury klasy N, C i CC po godzinie 15.00. Szczegółowy program treningu przedstawiony zostanie na stronie www.lzj.pl w dniu 04. maja br. do godz. 12.00.

Istnieje możliwość rezerwacji boksów w cenie 40 zł za 1 dzień.

Zgłoszenia koni oraz rezerwacja boksów na adres mailowy: lzj@lzj.pl. Osobą odpowiedzialną za projekt jest pan Rinaldo Kiecoń (tel. 504 140 268, rinaldo56@o2.pl )