Seminaria licencyjne w styczniu 2024

W dniu 14.01.2024 r. w Drzonkowie odbędą się dwa seminaria licencyjne w skokach:
S/L/B/222/2024 – komisaryczne – wykładowca Anna Augustyńska-Mincger
S/L/B/223/2024 – sędziowskie – wykładowca Tomasz Mossakowski

szkolenia są konieczne do uzyskania licencji sędziego (wszystkie klasy) oraz komisarza (klasy 1, 2) na lata 2024-2025; również gospodarze toru w skokach (oczywiście poza kursem dla GT) muszą mieć uprawnienia sędziego w skokach, nie muszą mieć wykupionej licencji,