Organizatorzy odznak jeździeckich

Bardzo proszę organizatorów odznak jeździeckich „jeżdżę konno” o przysyłanie

terminów organizowanych egzaminów na dołączonym druku .

Odznaki-zgloszenie_egzaminu