Spotkanie sędziów należących do Lubuskiego Związku Jeździeckiego – 15.01.2021

W dniu 15.01.2022 r. (sobota), w Drzonkowie po kursie licencyjnym odbędzie się spotkanie sędziów należących

do Lubuskiego Związku Jeździeckiego,

w imieniu Kolegium Sędziów LZJ

zaprasza Przewodniczący Kolegium Sędziów LZJ,
Waldemar Pakulski