Kursy sędziowskie i licencyjne

15 stycznia 2022 r. (sobota) odbędzie się  kurs licencyjny dla sędziów w konkurencji B – skoki przez przeszkody (seminarium licencyjne sędziowskie B 15.01.2022: S/L/B/14/2022), 16 stycznia 2022 r. (niedziela) odbędzie się kurs licencyjny w konkurencji C – wkkw, (seminarium licencyjne sędziowskie C 16.01.2022: S/L/C/15/2022).
Prowadzący Pan Tomasz Mossakowski, miejsce Zielona Góra – Drzonków.
Planowany jest także kurs podstawowy dla sędziów w konkurencji B – skoki, osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do W. Pakulskiego (605271365, wpakulski8@wp.pl), kurs zostanie zorganizowany w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby osób zainteresowanych.
Zgodnie z art. 14 Przepisów o osobach oficjalnych PZJ:
Sędzią jeździeckim może zostać osoba: pełnoletnia, posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ, która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami PZJ,
posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
odznaka jeździecka, klasa/licencja sportowa w jeździectwie w danej konkurencji, jeździeckie uprawnienia szkoleniowca PZJ, wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego,
która ukończy podstawowy kurs sędziowski w jednej z konkurencji jeździeckich, odbędzie przewidzianą praktykę na zawodach, zda egzamin na zawodach wyznaczonych przez właściwe KS WZJ i złoży ślubowanie.