Zebranie Sprawozdawcze Delegatów LZJ – 06 wrzesień 2021r.

Zaproszenie na

Walne Zebranie Delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

w dniu 06 września 2021 r. w Drzonkowie

W imieniu Zarządu LZJ zapraszam na Walne Zebranie Delegatów LZJ, w dniu 06 września 2021 r. (poniedziałek) w Drzonkowie w siedzibie LZJ, w sali (na parterze) Hali Tenisowej przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 17.30.

Drugi termin Zebrania godz. 17.45.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

w dniu 06 września 2021 r.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Omówienie działalności LZJ za okres od 25 czerwca 2019 r. do 01 września 2021 r.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie sytuacji finansowej Związku – zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LZJ.
  7. Wybory delegatów oraz delegatów rezerwowych na walny zjazd Polskiego Związku Jeździeckiego.
  8. Sprawy różne.
  9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  10. Zakończenie zebrania.

Prezes Zarządu LZJ

Krzysztof Kaliszuk