Opłata antydopingowa na zawodach regionalnych

Uchwała nr U/3184/4/E/2021 z dnia 23.06.2021

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza reasumpcje uchwały nr U/3164/2/E/2021 z dnia 28.05.2021

KTÓRA NA MOCY NINIEJSZEJ UCHWAŁY PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

W związku z Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 5/DNS/2021 uchylająca uchwałę nr 36 Walnego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 18.06.2019 r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjmuje uchwałę o pobieraniu na wszystkich zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ) opłaty antydopingowej w wysokości 10 złotych od każdego konia. Uchwała dotyczy wszystkich zawodów, których propozycje zostaną zatwierdzone po dniu 01.07.2021 roku.

Faktury za opłaty dopingowe biuro PZJ wystawi na podstawie sprawozdania Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ) lub Sędziego Głównego w Sytuacji Niewyznaczenia Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ) i prześle na adres e-mail wskazany w wyżej wymienionym sprawozdaniu.

Delegat Sędziowski WZJ (OZJ) lub Sędzia Główny w Sytuacji Niewyznaczenia Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ) jest zobowiązany w ciągu 4 dni do przesłania sprawozdania na adres e-mail: pzj@pzj.pl.

W przypadku niedostarczenia do biura PZJ sprawozdania Zarząd PZJ podejmie wobec Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ) lub Sędziego Głównego w Sytuacji Niewyznaczenia Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ), na którym ciążył powyższy obowiązek, decyzję o czasowym zawieszeniu licencji sędziego PZJ.

 

Uchwała nie dotyczy Zawodów Towarzyskich wpisanych do kalendarzy WZJ (OZJ).

 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wzór formularza Sprawozdania Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ) lub Sędziego Głównego w Sytuacji Niewyznaczenia Delegata Sędziowskiego WZJ (OZJ).

Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego WZJ (OZJ) lub Sędziego Głównego w Sytuacji Niewyznaczenia Delegata Sedziowskiego WZJ (OZJ) Plik WORD