Szkolenie dla instruktorów

Szkolenie dla instruktorów 8 marca 2020

start g. 9.00 salka 101 w hotelu Sportowiec w Drzonkowie (ok. 2 . teorii potem zajęcia na krytej hali)

Koszt 150 zł