Klauzula informacyjna LZJ

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną LZJ

klauzula informacyjna lzj plik WORD

Klauzula informacyjna.

 

  1. Dane osobowe zbierane przez Lubuski Związek Jeździecki będą przetwarzane w celach związanych z wykonywaniem przez Lubuski Związek Jeździecki z siedzibą w Zielonej Górze (LZJ) jego zadań statutowych tj. organizowania współzawodnictwa sportowego w jeździectwie , popularyzacji i rozwoju jeździectwa oraz para- jeździectwa, przeciwdziałania dopingu w sporcie jeździeckim, reprezentowania, ochrony praw i interesów członków LZJ, w tym w szczególności w celu przyznawania licencji udzielanych przez LZJ i ich cofania, prowadzenia rejestrów, rankingów, prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, realizacji i rozliczeń programów tj. zadań dofinansowanych ze środków publicznych.

 

  1. Odbiorcami wyżej wymienionych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz członkowie LZJ i podmioty współpracujące w ramach działalności statutowej.

 

  1. Dane osobowe związane z rejestracją i licencją zawodników i koni są udostępnianie publicznie na stronie internetowej pzj.pl celem usprawnienia procedury rejestracji i wydania licencji oraz usprawnienia procedury organizacji zawodów jeździeckich oraz gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie między innymi do Miasta Zielona Góra, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Polskiego Związku Jeździeckiego, a także wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych na potrzeby realizacji i rozliczenia programów  tj. zadań dofinansowanych ze środków publicznych.

 

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1.

 

  1. Osoby, których dane są przetwarzane przez Lubuski Związek Jeździecki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

  1. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

 

  1. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie w szczególności niemożność uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie w jakiejkolwiek roli np. zawodnika, luzaka, szkoleniowca, opiekuna, osoby oficjalnej itp. Powyższe dotyczy również osób korzystających z programów dofinansowywanych ze środków publicznych w ramach zadań realizowanych przez Lubuski Związek Jeździecki.

 

  1. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie. Usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.