Lubuski Związek Jeździecki

Serwis Lubuskiego Związku Jeździeckiego • Kontakt

  Lubuski Związek Jeździecki
  ul. Olimpijska 20
  Drzonków
  66-004 Racula
  tel. (68) 321 43 84
  kom. 606 320 613
  email:lzj@lzj.pl

Mikołajkowe Zawody Towarzysko-regionalne w Drzonkowie 16 grudzień 2017

Autor: Biuro, piątek 15. Grudzień 2017

Braki w dokumentacji:

Zawodnik badania licencja
Adamek Iga brak 3
Czajkowska Izabela brak W
Czajkowska Magdalena brak W
Czubacka Wiktoria brak brak-ZT
Dytko Martyna brak W
Gibowska Helena 1-05-2018 brak-ZT
Kaliszuk Piotr brak 1
Kosicka Lena brak brak-ZT
Kunefał Natalia brak brak-ZT
Nowak Marcelina brak brak-ZT
Patora Nikol brak 3
Pawlak Sandra brak brak-ZT
Perek Judyta brak W
Perek Julia brak 3
Strzępek Natalia brak brak-ZT

Zawodnicy bez licencji będą mogli wystartować jedynie w konkursach towarzyskich.

Nieprzedstawienie badań lekarskich przed startem spowoduje niedopuszczenie zawodnika do konkursu.

Następujący zawodnicy nie posiadają badań w bazie PZJ, w związku z tym również muszą dostarczyć dokument do Sędziego Głównego przed rozpoczęciem konkursu:

Albrecht Wiktoria
Gaertner Agnieszka
Gibowska Helena
Jerczyńska Weronika
Kondracka Julia
Maciejewska Alicja
Ryczkowski Jakub
Szołdra Klaudia

Przypominamy, że ważność badań okresowych wynosi 6 miesięcy!

16 grudnia propozycje(1)

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Mikołajkowe Zawody Towarzysko-regionalne w Drzonkowie 16 grudzień 2017 została wyłączona

Kursy licencyjne dla sędziów

Autor: Olaf Maron, czwartek 7. Grudzień 2017

Zarząd LZJ informuje, że w dniach 13-14 stycznia 2018 r. planowane są kursy licencyjne dla sędziów – 13.01 – w sobotę B (skoki), 14.01 –  w niedzielę C (wkkw), szczegóły dot. kursów podamy w osobnym komunikacie. Prosimy na ten termin nie planować zawodów.

Zainteresowani na podstawowym kursem sędziowskim w skokach proszeni są o zgłaszanie się do Waldemara Pakulskiego (email: wpakulski8@wp.pl), Przewodniczącego Kolegium Sędziów LZJ, który po zebraniu odpowiedniej liczby osób ustali termin.

 

Zgodnie z przepisami o sędziach PZJ:

Artykuł 17. KRAJOWY SĘDZIA JEŹDZIECKI

Krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

 • pełnoletnia;
 • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
 • spełniająca poniższe warunki, czyli:

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI);

która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;

 • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:

brązowa odznaka jeździecka;

klasa sportowa;

jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ.

w wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, KS PZJ może wystąpić do Zarządu PZJ, o uchylenie powyższego wymogu;

 • która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie o poniższej treści: „Ślubuję uroczyście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa, dbając o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki, oraz zawsze przestrzegać zasadę fair play.”
Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kursy licencyjne dla sędziów została wyłączona

Zawody halowe – Drzonków – 9 grudnia 2017 – Propozycje

Autor: Olaf Maron, wtorek 28. Listopad 2017

9 grudnia propozycje

.

Share on Facebook

Napisany w Skoki, Sport | Możliwość komentowania Zawody halowe – Drzonków – 9 grudnia 2017 – Propozycje została wyłączona

Zawody Halowe w skokach w Drzecinie 18-19.11.2017r.

Autor: Biuro, czwartek 9. Listopad 2017

Propozycje.Zawody.Listopad

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody Halowe w skokach w Drzecinie 18-19.11.2017r. została wyłączona

Propozycje halowych zawodów w skokach Drzonków 18 listopad 2017

Autor: Biuro, piątek 3. Listopad 2017

propozycje 18 lisopad 2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Propozycje halowych zawodów w skokach Drzonków 18 listopad 2017 została wyłączona

Egzaminy na brązowe i srebrne odznaki jeździeckie

Autor: Biuro, czwartek 2. Listopad 2017

W dniu 14 listopada 2017 roku od godziny 17.00 w Drzonkowie WOSiR odbędą się egzaminy

na brązowe i srebrne odznaki jeździeckie. Skład komisji: Rinaldo Kiecoń, Jerzy Gontowiuk.

Koszt 150 zł, jest możliwość wypożyczenia konia tel: 605 035 717

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Egzaminy na brązowe i srebrne odznaki jeździeckie została wyłączona

Uchwały Zarządu PZJ istotne dla organizatorów zawodów i osób oficjalnych

Autor: Olaf Maron, poniedziałek 30. Październik 2017

Uchwała nr U/1479/18/Z/2017 z dnia 29.09.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza uchwałę o następującej treści: dopuszcza się łączenie funkcji osoby oficjalnej z innymi funkcjami pod warunkiem zatrudnienia przez komitet organizacyjny zawodów dodatkowej osoby oficjalnej o tej samej klasie uprawnień. Sędziowie stylu koni poza konkursami z oceną stylu konia mogą pełnić inną funkcję.

Uchwała nr U/1483/18/Z/2017 z dnia 29.09.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza obniżenie opłaty za Licencje gościnną roczną dla zawodnika cudzoziemca, czasowo przebywającego w Polsce, uprawniająca do startów w zawodach szczebla centralnego (oraz regionalnego). Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika z 450 zł do 120 zł.

Uchwała nr U/1485/18/Z/2017 z dnia 29.09.2017r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o automatycznej utracie licencji przez Sędziego Głównego i Delegata Sędziowskiego PZJ zawodów za prowadzenie tych zawodów niezgodnie z ich propozycjami.

Uchwała nr U/1442/17/Z/2017 z dnia 17-18.09.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza reasumpcje uchwały U/902/1/Z/2016 i rozszerzenie jej o zapis: „Wszystkie osoby, które od 2016 roku dokonały rejestracji w PZJ/WZJ bez brązowych odznak, aby podnieść swój stopień uprawnień sportowych, muszą uzyskać na wstępie brązowe odznaki jeździeckie lub specjalistyczne oraz spełnić pozostałe wymagania zgodne z „Warunkami uzyskiwania uprawnień sportowych”.

Uchwała nr U/1460/17/Z/2017 z dnia 17-18.09.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza dostosowanie przepisów PZJ (Art. 14 pkt. 2.1-d Przepisów Ogólnych PZJ oraz części dotyczącej zawodnika pkt. 2 Regulaminu Rejestracji i Licencjonowania PZJ) do aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172). Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązują poniższe zasady:

 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS
 3. Badanie lekarskie ważne są do 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Szczegółowy zakres badań specjalistycznych i diagnostycznych określają § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Uchwała nr U/1405/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

W nawiązaniu do uchwały nr U/1237/11/Z/2017 mówiącej, że „Delegat Sędziowski PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ mailowej oficjalnej informacji o ogólnej ilości koni startujących w zawodach, informacji o ilości zawodników zagranicznych oraz informacji o ilości koni, na których startowali zawodnicy z wykupioną Jednorazową Licencją Gościnną z podziałem na państwa” Zarząd PZJ postanawia, że w przypadku nie dostarczenia do biura PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl Sprawozdania Sędziowskiego z powyższymi informacjami Zarząd podejmie wobec Delegata Sędziowskiego PZJ, na którym ciążył powyższy obowiązek decyzję o czasowym zawieszeniu licencji Sędziego PZJ. Uchwała przyjęta ( 5 x za ).

Uchwała nr U/1406/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd PZJ zatwierdza wzór Sprawozdania Delegata Sędziowskiego PZJ.

Uchwała nr U/1408/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd postanawia o rozwiązaniu z dniem 01.01.2018 roku wszystkich umów przygranicznych dotyczących prawa startu w zawodach Kalendarza PZJ na podstawie licencji ogólnokrajowej krajów, z którymi były podpisane umowy. Uchwała nie dotyczy umów przygranicznych podpisywanych przez WZJ-ty. Podstawowym argumentem za rozwiązaniem powyższych umów jest trudna sytuacja budżetu związku.

Uchwała nr U/1409/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd postanawia o odebraniu prawa do wykupu licencji PZJ Osobie Oficjalnej na następne dwa lata lub nałożenia kary w wysokości pięciokrotnej wartości licencji za udział w obsłudze zawodów Kalendarza PZJ bez posiadania aktualnej licencji PZJ.

Uchwała nr U/1410/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd postanawia o odebraniu prawa do wykupu licencji PZJ Szkoleniowcowi na następne trzy lata lub nałożenia kary w wysokości 5 pięciokrotnej wartości licencji za udział w komisji egzaminacyjnej kursów na stopnie szkoleniowe organizowanych przez PZJ, WZJ i podmioty upoważnione przez PZJ lub WZJ oraz za udział w komisji egzaminacyjnej na odznaki jeździeckie bez posiadania aktualnej licencji Szkoleniowca PZJ.

Uchwała nr U/1414/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu:

Osoba Oficjalna podczas pełnienia funkcji oficjalnych na zawodach Kalendarza PZJ nie może pełnić żadnych innych funkcji podczas tych zawodów pod rygorem zawieszenia licencji. Delegat Sędziowski PZJ jest zobowiązany takie przypadki odnotować w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ. Zarząd PZJ postanawia, że w sytuacji nie odnotowania takiego przypadku w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego podejmie wobec Delegata Sędziowskiego PZJ, na którym ciążył powyższy obowiązek decyzję o zawieszeniu licencji Sędziego PZJ. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Zarząd (24.08.2017), ale nie dotyczy zawodów, których propozycje zostały zatwierdzone przed dniem przyjęcia uchwały ( 24.08.2017 r.).

Uchwała nr U/1415/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o zmianie brzmienia punktu 2 Artykułu 1 Przepisów o Sędziach Jeździeckich wydanie 6.5 ze zmianami z dnia 21.03.2014. z : “Osoby oficjalne na zawodach mogą pełnić tylko jedną funkcję, do której zostały powołane (wyjątek stanowi delegat techniczny w powożeniu i osoby oficjalne w zawodach autoryzowanych sportu powszechnego)” na : Osoby Oficjalne na zawodach Kalendarza PZJ mogą pełnić tylko jedną funkcję, do której zostały powołane w propozycjach tych zawodów. Osobom Oficjalnym nie wolno pełnić funkcji szkoleniowych związanych z rozprężaniem zawodników do konkursów przewidzianych programem tych zawodów, z obsługą komputerową tych zawodów, funkcji spikera na tych zawodach, funkcji związanych z obsługą tych zawodów takich jak: Dyrektor Zawodów, Dyrektor Sportowy, Kierownik Stajni itp.

Uchwała nr U/1285/13/Z/2017 z dnia 13.06.2017r.

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o następującym brzmieniu: Wszystkie kluby wykupujące licencję ogólnopolską w PZJ muszą mieć wykupioną uprzednio licencję w macierzystych Wojewódzkich (Okręgowych) Związkach Jeździeckich. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku.

Uchwała nr U/1237/11/Z/2017 z dnia 05.05. 2017 r.

Zarząd PZJ wprowadza zmianę ceny i zasad wydawania Jednorazowej Licencji Gościnnej Zawodnika i Konia. Zarząd ustala kwotę za Jednorazową Licencję Gościnną Zawodnika na 60 zł i za Jednorazową Licencję Gościnną Konia na 60 zł.. Opłaty za Jednorazowe Licencje Gościnne Zawodnika i Konia będą pobierane przez organizatora zawodów. Organizator jest zobowiązany do rozliczenia z PZJ jednorazowych licencji. Zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia organizatorowi zawodów zgody rodzimej federacji na start w Polsce. Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ mailowej oficjalnej informacji o ogólnej ilości koni startujących w zawodach, informacji o ilości zawodników zagranicznych oraz informację o ilości koni, na których startowali zawodnicy z wykupioną Jednorazową Licencją Gościnną z podziałem na państwa. Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro PZJ faktury za opłaty antydopingowe oraz faktury za Jednorazowe Licencje Gościnne dla Zawodników i Koni.

Uchwała nr U/1252/7/Z/2017 z dnia 15.03. 2017 r.

Z dniem wprowadzenia w życie uchwałą nr U/1251/7/2017 z dnia 15.03.2017 r. Przepisów Antydopingowych i Kontroli Leczenia Koni w Przepisach Ogólnych PZJ zmienia się: • ustęp 4 art. 42 w ten sposób, że słowa „do czasu zakończenia ostatniego konkursu” zastępuje się słowami „ do czasu oficjalnego zakończenia zawodów”, • w Art. 62 dotychczasowe brzmienie ustępu 8 Art. 62 zmienia się w ten sposób, że ustęp ten przyjmuje następujące brzmienie:„ 8. W przypadku wykrycia podania substancji zakazanych lub zastosowania niedozwolonych metod leczenia stosuje się kary dyskwalifikacji, zawieszenia oraz kary pieniężne określone w Przepisach antydopingowych i kontroli leczenia PZJ „ . • Skreśla się ustęp 9 Art 62.

Uchwała nr U/1213/4/Z/2017 z dnia 08.02. 2017 r.

W związku z przygotowywaniem rankingu promującego polskie konie zarząd PZJ, na wniosek PZHK postanawia o obowiązku wprowadzania do oficjalnych wyników zawodów Kalendarza Centralnego PZJ numerów paszportów PZHK. Uchwała przyjęta jednogłośnie III. Wyniki zawodów. Uchwała nr U/1214/4/Z/2017 z dnia 08.02. 2017 r. Zarząd PZJ postanawia o obowiązku przesyłania przez organizatorów zawodów Kalendarza Centralnego PZJ wyników w dwóch formatach XML i PDF w ciągu 5 dni po zakończeniu zawodów pod rygorem nałożenia kary finansowej w wysokości 500 PLN. Okres przygotowawczy do wdrożenia tej uchwały 21 dni od daty opublikowania protokołu z zebrania.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia, Sport | Możliwość komentowania Uchwały Zarządu PZJ istotne dla organizatorów zawodów i osób oficjalnych została wyłączona

ZR i ZT w skokach Drzecin 28-29.10.2017 – propozycje

Autor: Olaf Maron, niedziela 1. Październik 2017

Hallenturnier Rancho Drzecin2017

Propozycje.Zawody.Pazdziernik

Share on Facebook

Napisany w Skoki, Sport | Możliwość komentowania ZR i ZT w skokach Drzecin 28-29.10.2017 – propozycje została wyłączona

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LZJ w dniu 11 października 2017

Autor: Biuro, poniedziałek 25. Wrzesień 2017

zapr na zeb lzj 2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LZJ w dniu 11 października 2017 została wyłączona

Mistrzostwa LZJ w skokach propozycje

Autor: Biuro, poniedziałek 11. Wrzesień 2017

propozycje-Mistrzostw-LZJ-2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Mistrzostwa LZJ w skokach propozycje została wyłączona