Lubuski Związek Jeździecki

Serwis Lubuskiego Związku Jeździeckiego • Kontakt

  Lubuski Związek Jeździecki
  ul. Olimpijska 20
  Drzonków
  66-004 Racula
  tel. (68) 321 43 84
  kom. 606 320 613
  email:lzj@lzj.pl

Egzamin na odznaki jeździeckie

Autor: Biuro, czwartek 9. Luty 2017

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2017 roku od godziny 17.00

w Ośrodku w Drzonkowie odbędzie się egzamin na brązowe i srebrne

odznaki jeździeckie. Skład komisji: Rinaldo Kiecoń i Jerzy Gontowiuk.

Telefon kontaktowy: 606 320 613

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Egzamin na odznaki jeździeckie została wyłączona

Zawody w Drzonkowie odwołane

Autor: Biuro, czwartek 2. Luty 2017

Organizator zawodów w Drzonkowie 04 luty 2017 r. informuje, że zawody

zostają 0dwołane z powodu braku chętnych.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody w Drzonkowie odwołane została wyłączona

Halowe Zawody w skokach w Drzonkowie 04 luty 2017 rok

Autor: Biuro, czwartek 26. Styczeń 2017

propozycje-halowe-2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Halowe Zawody w skokach w Drzonkowie 04 luty 2017 rok została wyłączona

Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie

Autor: Biuro, piątek 20. Styczeń 2017

Do Drzonkowa, celem przeprowadzenia kliniki w treningu ujeżdżeniowym, ponownie zawita p. Eliza Skórczyńska. Konsultacje zaplanowano na następny weekend, tj. 28-29.01.

 • koszt jednego treningu wynosi 90 zł (wliczona opłata organizacyjna)
 • jeżeli będzie małe zainteresowanie, wówczas klinika odbędzie się tylko w niedzielę, a koszt wzrośnie do 100 zł
 • przyjezdni chętni muszą doliczyć opłatę za wynajem hali, czyli 30 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem, p. Joanną Dykrzak (nr tel. 500 159 410). Należy wstępnie podać ilość koni, liczbę treningów, jeden/dwa dni jazd, sugerowaną porę dnia.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie została wyłączona

Niezbędne dokumenty zawodnika i konia!

Autor: Olaf Maron, poniedziałek 16. Styczeń 2017

PRZEPISY OGÓLNE PZJ

Artykuł 14. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji warunkującej udział w zawodach ponosi zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełno- letniego – osoba go reprezentująca, rodzic/opiekun prawny lub osoba przez nich upoważniona
2. Szef ekipy zobowiązany jest po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu, lub osobie przez niego delegowanej:
2.1. dokumenty zawodnika:
a) zawodnicy polscy – ważną licencję sportową;
b) zawodnicy zagraniczni – licencja gościnna albo zgoda PZJ (nie dot. zawodów C*N);
c) zawodnicy zagraniczni z federacji, które podpisały umowę z PZJ – licencję albo dokument swojej federacji (wykaz federacji i wzór obowiązujących dokumentów na stronie internetowej PZJ);
d) dokument potwierdzający ważność badań lekarskich zawodnika, luzaka (w dyscyplinach gdzie jest wymagana), lonżującego w woltyżerce. Badania lekarskie ważne są:
– do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie);
– do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat;
Badania muszą być potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza, który zawarł umowę z odpowiednim funduszem na świadczenie usług w zakresie medycyny sportowej;
e) aktualną na bieżący rok kalendarzowy zgodę opiekuna prawnego na start niepełnoletnich zawodników, a w dyscyplinie powożenia również niepełnoletnich luzaków.
f) ważną w czasie zawodów polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczeniowej na zasadzie art.38 ustawy o sporcie.
2.2. dokumenty konia;
a) na zawodach ogólnopolskich (krajowych) licencję PZJ i aktualny paszport urzędowy/sportowy autoryzowany przez PZJ;
b) na zawodach regionalnych co najmniej paszport urzędowy i licencję WZJ;
c) na zawodach w Polsce konie posiadające paszporty innych federacji jeździeckich – zgodę na start wystawioną przez PZJ na zawodach w Polsce konie posiadające paszport zagraniczny i nie stanowiące własności polskiego obywatela – licencję gościnną PZJ
d) na zawodach w Polsce, zatwierdzonych jako C*N (CDN, CSN, CCN, itd.), zawodnicy zagraniczni przedstawiają paszport konia.
3. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
4. Sędzia może dokonać weryfikacji licencji i klasy sportowej stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji konia, daty ważności badań lekarskich także na podstawie danych z bazy publikowanej w Internecie na stronie oficjalnej Związku.
5. Za sprawdzenie paszportów i identyfikację koni na zawodach odpowiedzialny jest lekarz weterynarii zawodów.
6. Start zawodnika lub konia nieposiadającego właściwych kwalifikacji formalnych pociąga za sobą: skreślenie pary z wyników konkursu, pozbawienie prawa do ewentualnej nagrody, niezaliczenie wyniku do klasyfikacji sportowej i nałożenie kary dodatkowej.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia, Sport | Możliwość komentowania Niezbędne dokumenty zawodnika i konia! została wyłączona

Regionalne i Towarzyskie Halowe Zawody w skokach Drzonków 21 styczeń 2017

Autor: Biuro, środa 11. Styczeń 2017

propozycje-halowe-2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Regionalne i Towarzyskie Halowe Zawody w skokach Drzonków 21 styczeń 2017 została wyłączona

Licencje PZJ – komunikat, zmiany!

Autor: Olaf Maron, poniedziałek 2. Styczeń 2017

Polski Związek Jeździecki informuje, że wszystkie licencje wygasły 31 grudnia 2016 roku. A zatem kluby, zawodnicy i właściciele koni, którzy planują starty w pierwszych miesiącach roku 2017, muszą mieć wykupione licencje przed zawodami, w jakich zamierzają wystartować.

Informujemy jednocześnie o decyzji zarządu PZJ (uchwała nr 1174/15/Z/2016), w myśl której wpłaty za rejestracje i licencje będą od 1 stycznia 2017 roku przyjmowane tylko za pośrednictwem systemu opłat (tzw. sklepu internetowego), albo bezpośrednio gotówką bądź kartami płatniczymi w biurze PZJ. Wpłaty na konto PZJ dotyczące rejestracji i licencji nie będą wszczynały procedur rejestracyjno-licencyjnych i będą odsyłane.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Komunikat.licencje

Regulamin Rejestracji i Licencjonowania PZJ 29.12.2016

Zmiany w rejestracji koni w FEI

Przypominamy również o konieczności opłacenia licencji regionalnych w biurze LZJ.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Licencje PZJ – komunikat, zmiany! została wyłączona

Zawody w Drzonkowie

Autor: Biuro, piątek 9. Grudzień 2016

Informujemy, że listy startowe znajdują się na stronie organizatora www.zks.pl

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody w Drzonkowie została wyłączona

Kalendarz zawodów LZJ na rok 2017

Autor: Biuro, piątek 9. Grudzień 2016

Prosimy o zgłaszanie zawodów jeździeckich regionalnych do kalendarza na rok 2017 !

e-mail: pietruszka_g@op.pl , lzj@lzj.pl do dnia 31.12.2016

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kalendarz zawodów LZJ na rok 2017 została wyłączona

Halowe Zawody Regionalno-Towarzyskie w Drzonkowie 10 grudzień 2016

Autor: Biuro, piątek 25. Listopad 2016

propozycje-halowe-2016

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Halowe Zawody Regionalno-Towarzyskie w Drzonkowie 10 grudzień 2016 została wyłączona