Lubuski Związek Jeździecki

Serwis Lubuskiego Związku Jeździeckiego • Kontakt

  Lubuski Związek Jeździecki
  ul. Olimpijska 20
  Drzonków
  66-004 Racula
  tel. (68) 321 43 84
  kom. 606 320 613
  email:lzj@lzj.pl

Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie

Autor: Biuro, piątek 20. Styczeń 2017

Do Drzonkowa, celem przeprowadzenia kliniki w treningu ujeżdżeniowym, ponownie zawita p. Eliza Skórczyńska. Konsultacje zaplanowano na następny weekend, tj. 28-29.01.

 • koszt jednego treningu wynosi 90 zł (wliczona opłata organizacyjna)
 • jeżeli będzie małe zainteresowanie, wówczas klinika odbędzie się tylko w niedzielę, a koszt wzrośnie do 100 zł
 • przyjezdni chętni muszą doliczyć opłatę za wynajem hali, czyli 30 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem, p. Joanną Dykrzak (nr tel. 500 159 410). Należy wstępnie podać ilość koni, liczbę treningów, jeden/dwa dni jazd, sugerowaną porę dnia.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie została wyłączona

Niezbędne dokumenty zawodnika i konia!

Autor: Olaf Maron, poniedziałek 16. Styczeń 2017

PRZEPISY OGÓLNE PZJ

Artykuł 14. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji warunkującej udział w zawodach ponosi zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełno- letniego – osoba go reprezentująca, rodzic/opiekun prawny lub osoba przez nich upoważniona
2. Szef ekipy zobowiązany jest po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu, lub osobie przez niego delegowanej:
2.1. dokumenty zawodnika:
a) zawodnicy polscy – ważną licencję sportową;
b) zawodnicy zagraniczni – licencja gościnna albo zgoda PZJ (nie dot. zawodów C*N);
c) zawodnicy zagraniczni z federacji, które podpisały umowę z PZJ – licencję albo dokument swojej federacji (wykaz federacji i wzór obowiązujących dokumentów na stronie internetowej PZJ);
d) dokument potwierdzający ważność badań lekarskich zawodnika, luzaka (w dyscyplinach gdzie jest wymagana), lonżującego w woltyżerce. Badania lekarskie ważne są:
– do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie);
– do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat;
Badania muszą być potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza, który zawarł umowę z odpowiednim funduszem na świadczenie usług w zakresie medycyny sportowej;
e) aktualną na bieżący rok kalendarzowy zgodę opiekuna prawnego na start niepełnoletnich zawodników, a w dyscyplinie powożenia również niepełnoletnich luzaków.
f) ważną w czasie zawodów polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczeniowej na zasadzie art.38 ustawy o sporcie.
2.2. dokumenty konia;
a) na zawodach ogólnopolskich (krajowych) licencję PZJ i aktualny paszport urzędowy/sportowy autoryzowany przez PZJ;
b) na zawodach regionalnych co najmniej paszport urzędowy i licencję WZJ;
c) na zawodach w Polsce konie posiadające paszporty innych federacji jeździeckich – zgodę na start wystawioną przez PZJ na zawodach w Polsce konie posiadające paszport zagraniczny i nie stanowiące własności polskiego obywatela – licencję gościnną PZJ
d) na zawodach w Polsce, zatwierdzonych jako C*N (CDN, CSN, CCN, itd.), zawodnicy zagraniczni przedstawiają paszport konia.
3. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
4. Sędzia może dokonać weryfikacji licencji i klasy sportowej stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji konia, daty ważności badań lekarskich także na podstawie danych z bazy publikowanej w Internecie na stronie oficjalnej Związku.
5. Za sprawdzenie paszportów i identyfikację koni na zawodach odpowiedzialny jest lekarz weterynarii zawodów.
6. Start zawodnika lub konia nieposiadającego właściwych kwalifikacji formalnych pociąga za sobą: skreślenie pary z wyników konkursu, pozbawienie prawa do ewentualnej nagrody, niezaliczenie wyniku do klasyfikacji sportowej i nałożenie kary dodatkowej.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia, Sport | Możliwość komentowania Niezbędne dokumenty zawodnika i konia! została wyłączona

Regionalne i Towarzyskie Halowe Zawody w skokach Drzonków 21 styczeń 2017

Autor: Biuro, środa 11. Styczeń 2017

propozycje-halowe-2017

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Regionalne i Towarzyskie Halowe Zawody w skokach Drzonków 21 styczeń 2017 została wyłączona

Licencje PZJ – komunikat, zmiany!

Autor: Olaf Maron, poniedziałek 2. Styczeń 2017

Polski Związek Jeździecki informuje, że wszystkie licencje wygasły 31 grudnia 2016 roku. A zatem kluby, zawodnicy i właściciele koni, którzy planują starty w pierwszych miesiącach roku 2017, muszą mieć wykupione licencje przed zawodami, w jakich zamierzają wystartować.

Informujemy jednocześnie o decyzji zarządu PZJ (uchwała nr 1174/15/Z/2016), w myśl której wpłaty za rejestracje i licencje będą od 1 stycznia 2017 roku przyjmowane tylko za pośrednictwem systemu opłat (tzw. sklepu internetowego), albo bezpośrednio gotówką bądź kartami płatniczymi w biurze PZJ. Wpłaty na konto PZJ dotyczące rejestracji i licencji nie będą wszczynały procedur rejestracyjno-licencyjnych i będą odsyłane.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Komunikat.licencje

Regulamin Rejestracji i Licencjonowania PZJ 29.12.2016

Zmiany w rejestracji koni w FEI

Przypominamy również o konieczności opłacenia licencji regionalnych w biurze LZJ.

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Licencje PZJ – komunikat, zmiany! została wyłączona

Zawody w Drzonkowie

Autor: Biuro, piątek 9. Grudzień 2016

Informujemy, że listy startowe znajdują się na stronie organizatora www.zks.pl

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zawody w Drzonkowie została wyłączona

Kalendarz zawodów LZJ na rok 2017

Autor: Biuro, piątek 9. Grudzień 2016

Prosimy o zgłaszanie zawodów jeździeckich regionalnych do kalendarza na rok 2017 !

e-mail: pietruszka_g@op.pl , lzj@lzj.pl do dnia 31.12.2016

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kalendarz zawodów LZJ na rok 2017 została wyłączona

Halowe Zawody Regionalno-Towarzyskie w Drzonkowie 10 grudzień 2016

Autor: Biuro, piątek 25. Listopad 2016

propozycje-halowe-2016

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Halowe Zawody Regionalno-Towarzyskie w Drzonkowie 10 grudzień 2016 została wyłączona

Odznaki jeździeckie w Drzonkowie w dniu 06 grudnia 2016 roku

Autor: Biuro, czwartek 24. Listopad 2016

Informujemy, że w dniu 06.12.2016 r. (wtorek)  na terenie Ośrodka w Drzonkowie odbędą się

egzaminy na brązowe i srebrne odznaki jeździeckie, początek godzina 17.30. Skład komisji: Jerzy

Gontowiuk i Rinaldo Kiecoń. Koszt egzaminu 150 zł. Istnieje możliwość wypożyczenia konia.

Telefon kontaktowy: 606 320 613

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Odznaki jeździeckie w Drzonkowie w dniu 06 grudnia 2016 roku została wyłączona

Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie 26-27.11.2016 r.

Autor: Biuro, środa 23. Listopad 2016

W dniach 26-27,11,2016 odbędą się na terenie ośrodka w Drzonkowie , na krytej hali konsultacje w ujeżdżeniu z Panią Elizą Skórczyńską, sędzią I klasy PZJ.
Temat konsultacji: ” JAK JEŹDZIĆ CZWOROBOKI”

Zaplanowane jest dziesięć indywidualnych treningów w sobotę i w niedzielę.
Treningi rozpoczną się w sobotę o godzinie 10,00 a zakończą o 19,00 z godzinną przerwą na obiad 14,00-15,00, w niedzielę treningi odbędą się od godziny 9.00 do 17.00 z godzinną przerwą na obiad.

Koszt treningu 120 zł dla osób przyjezdnych, 90 zł dla zawodników ZKS Drzonków oraz miejscowych pensjonariuszy (cena obejmuje koszt treningu, koszty organizacyjne, wynajem hali)

POZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W SOBOTĘ I W NIEDZIELE DLA CHĘTNYCH NA UDZIAŁ Z KONIEM
jest możliwość wykupienia boksu dla przyjezdnych , koszt 80 zł za dobę

Konsultacje są otwarte dla wolnych słuchaczy.
Opłata za uczestnictwa jako wolny słuchacz 10 zł/ za dzień.

Więcej informacji pod numerem 500 159 410  Joanna Dykrzak

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konsultacje w ujeżdżeniu w Drzonkowie 26-27.11.2016 r. została wyłączona

Listy startowe 19.11.2016 Drzonków

Autor: Biuro, piątek 18. Listopad 2016

19-listopada-listy

19-listopada-braki-1

Share on Facebook

Napisany w Ogłoszenia | Możliwość komentowania Listy startowe 19.11.2016 Drzonków została wyłączona