Regulamin Mistrzostw LZJ w skokach

W sekcji Biuro -> Dokumenty i Opłaty zamieszczono aktualny Regulamin Mistrzostw LZJ w skokach.

Regulamin można pobrać również tutaj:

Regulamin.Mistrzostw.LZJ.B