Wielkopolski Związek Jeździecki zaprasza na kursy sędziowskie C i D

Wielkopolski Związek Jeździecki zaprasza na:

 

Kurs podstawowy dla sędziów powożenia nr: S/P/D/31/2022

Sobota, 5 marca 2022 10.00-18.00 oraz Niedziela 6 marca 8.00 – 18.00

Miejsce:       Baborówko ul. Parkowa 1 64-500 Szamotuły

Kursy poprowadzi Barbara Berezowska

Zgłoszenia proszę przesyłać do 03.03.2022 na adres mailowy: biuro@wzjpoznzn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

– rodzaj kursu (podstawowy)
– imię i nazwisko
– PESEL
– nr telefonu kontaktowy i adres mailowy
– jaki WZJ reprezentuje uczestnik
– jeśli potrzebna faktura (proszę złączyć dane do faktury)
Koszt 200,- zł (bez noclegu i posiłków) – płatne przelewem, proszę do zgłoszenia dołączyć dowód wpłaty

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050

w treści ,,imię i nazwisko, kurs podstawowy ….”

Na kurs można przynieść wypełniony i podpisany ‘Druk wniosku o nadanie licencji PZJ Osobie Oficjalnej’ wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną wraz a załącznikami.

 

Uwaga!

Osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia z zakresu osób oficjalnych (dotyczy osób, które nie posiadają uprawnień sędziego w innej dyscyplinie lub uprawnień GT/DT) do wniosku dołączają kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie o posiadaniu jednej z poniższych odznak/klas/uprawnień:

– brązowa odznaka jeździecka;

– klasa sportowa;

– jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ lub instruktorów sportu i trenerów PZJ.

– wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego

Rezerwacja noclegów i posiłków bezpośrednio w Baborówku pod adresem:  palac@baborowko.pl

 

Seminarium licencyjne dla sędziów powożenia w Baborówku nr: S/L/D/29/2022

Seminarium licencyjne dla sędziów powożenia on-line nr: S/L/D/30/2022

Niedziela 6 marca godz.: 12.00 -18.00

Miejsce:       Baborówko, ul. Parkowa 1 (wjazd od ul. Dworcowej), 64-500 Szamotuły

Kurs poprowadzi Tomasz Mossakowski

Zgłoszenia proszę przesyłać do 03.3.2022 na adres mailowy:  biuro@wzjpoznan.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

– rodzaj kursu – licencyjny, proszę zaznaczyć – stacjonarny czy on-line
– imię i nazwisko
– PESEL
– nr  telefonu kontaktowy i adres mailowy
– jaki WZJ reprezentuje uczestnik

– jeśli potrzebna faktura (proszę złączyć dane do faktury)

Ponieważ na życzenie uczestników Konferencji powożenia, seminarium licencyjne, na którym będą omawianie zmiany w przepisach powożenia, seminarium licencyjne będzie dostępne również online głównie dla organizatorów zawodów i zawodników powożenia, zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń (emailem) do 24.02.2022r w celu przygotowania dostępów.

Koszt:         seminarium licencyjne stacjonarne      100 zł

seminarium licencyjne online               130 zł

płatne przelewem, proszę do zgłoszenia dołączyć dowód wpłaty

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050

w treści ,,imię i nazwisko, seminarium stacjonarne/online ….”

Na kurs można przynieść wypełniony i podpisany ‘Druk wniosku o przedłużenie licencji PZJ Osobie Oficjalnej’ wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną

 

Uwaga:
w 2022r. opłata za wykupienie kolejnej licencji sędziowskiej w PZJ została obniżona o 50%

 

 

 

Kurs podstawowy dla sędziów WKKW nr: S/P/C/23/2022

Sobota, 5 lutego 2022 10.00-18.00 oraz Niedziela 6 lutego 8.00 – 12.00 /18.00)

Miejsce:       Baborówko ul. Parkowa 1 64-500 Szamotuły

Kursy poprowadzi pan Tomasz Mossakowski

Zgłoszenia proszę przesyłać do 03.02.2022 na adres mailowy: biuro@wzjpoznzn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

– rodzaj kursu (podstawowy lub licencyjny)
– imię i nazwisko
– PESEL
– nr telefonu kontaktowy i adres mailowy
– jaki WZJ reprezentuje uczestnik
– jeśli potrzebna faktura (proszę złączyć dane do faktury)
Koszt 200,- zł (bez noclegu i obiadów) – płatne przelewem, proszę do zgłoszenia dołączyć dowód wpłaty

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050

w treści ,,imię i nazwisko, seminarium ….”

Na kurs można przynieść wypełniony i podpisany ‘Druk wniosku o nadanie licencji PZJ Osobie Oficjalnej’ wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną wraz a załącznikami.

Uwaga!

Osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia z zakresu osób oficjalnych (dotyczy osób, które nie posiadają uprawnień sędziego w innej dyscyplinie lub uprawnień GT/DT) do wniosku dołączają kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie o posiadaniu jednej z poniższych odznak/klas/uprawnień:

– brązowa odznaka jeździecka;

– klasa sportowa;

– jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ lub instruktorów sportu i trenerów PZJ.

– wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego

 

Rezerwacja noclegów i posiłków bezpośrednio w Baborówku pod adresem:  palac@baborowko.pl

 

Seminarium licencyjne dla sędziów WKKW nr: S/L/C/5/2022

Niedziela 6 lutego godz.: 12.00 -18.00

Miejsce:       Baborówko, ul. Parkowa 1 (wjazd od ul. Dworcowej), 64-500 Szamotuły

Kurs poprowadzi Tomasz Mossakowski

Zgłoszenia proszę przesyłać do 03.02.2022 na adres mailowy:  biuro@wzjpoznan.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

– rodzaj kursu (podstawowy lub licencyjny)
– imię i nazwisko
– PESEL
– nr  telefonu kontaktowy i adres mailowy
– jaki WZJ reprezentuje uczestnik

– jeśli potrzebna faktura (proszę złączyć dane do faktury)

Koszt 100,- zł – płatne przelewem, proszę do zgłoszenia dołączyć dowód wpłaty

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050

w treści ,,imię i nazwisko, seminarium ….”

Uwaga:
w 2022r. opłata za kolejną licencję sędziowska w PZJ została obniżona o 50%

Na kurs można przynieść wypełniony i podpisany ‘Druk wniosku o przedłużenie licencji PZJ Osobie Oficjalnej’ wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną