Konsultacje jeździeckie w Drzonkowie

Lubuski Związek Jeździecki informuje, że podczas ferii zimowych jest możliwość zorganizowania

4 dniowych konsultacji jeździeckich w skokach i ujeżdżenia. Trenerzy prowadzący: Rinaldo Kiecoń i Jerzy Gontowiuk.

Prosimy wszystkich kandydatów do kadry wojewódzkiej na rok 2022 o zgłaszanie się na konsultacje.

Koszt noclegów i wyżywienia  zawodnicy pokrywają z własnych środków.

Lubuski Związek Jeździecki pokrywa koszty opłaty trenerów i pobytu koni (boksów).

Chętnych prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu 606 320 613 lub email: lzj@lzj.pl