Delegaci z Lubuskiego bez zmian

W dniu 06.09.2021 odbyło się w Drzonkowie walne zebranie LZJ, na którym wybrano delegatów LZJ na walne zjazdy PZJ w nowej kadencji. Przedstawicielem LZJ został prezes Krzysztof Kaliszuk, pokonując w tajnym głosowaniu Katarzyną Skrzyczyńską różnicą głosów 27:15. Pozostałymi 3 delegatami zostali wybrani Rinaldo Kiecoń, Olaf Maron, Gracjan Pietruszka. Tym samym skład delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego jest taki sam jak w dotychczasowej kadencji. Wybrano także 3 rezerwowych delegatów: Katarzyna Bawłowicz, Waldemar Pakulski, Karol Świderski