Zespół Wsparcia – kontakt

W związku z planowaną organizacją wsparcia dla branży jeździeckiej konieczne jest skatalogowanie klubów i ośrodków jeździeckich, które zajmują się zawodowo rekreacją i sportem. Wobec tego prosimy o przesłanie mailem (na mail LZJ lub kontakt[at]olafmaron.pl) informacji:

1. Nazwa klubu

2. Miejscowość

3. Liczba posiadanych koni

4. Adres email osoby kontaktowej

Do klubów i ośrodków, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w akcji pomocowej zostanie rozesłana ankieta, która będzie pomocna w określeniu potrzeb środowiska i której wyniki będą podstawą do rozmów z władzami RP.