Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Lubuskiego Związku Jeździeckiego,

Drzonków, 04.12.2011

1. Otwarcie zebrania – Nemezjusz Kasztelan
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie i omówienie wyników sportowych w sezonie 2011 – Tomasz Kowala, Jerzy Gontowiuk
5. Omówienie sytuacji finansowej związku – Krzysztof Kaliszuk
6. Przedstawienie propozycji zmian w przepisach konkurencji jeździeckich – Nemezjusz Kasztelan, Krzysztof Kaliszuk
7. Przedstawienie planu wdrażania systemu TORIS na terenie LZJ – Nemezjusz Kasztelan
8. Ustalenie planu rozgrywania zawodów jeździeckich na terenie LZJ
9. Przedstawienie regulaminu rozgrywania Halowych Mistrzostw LZJ – Krzysztof Kaliszuk
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie zebrania