Propozycje Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich (CSN)

Propozycje Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich (CSN)
Grand Prix Drzonkowa 2011
Finał Pucharu Euroregionów
01.-03.10.2011

PropozycjePazdziernik2011PL

Propozycje Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich (CSN)
Grand Prix Drzonkowa 2011
Finał Pucharu Euroregionów
01.-03.10.2011
Organizator: Lubuski Związek Jeździecki, WOSiR Drzonków, ZKS Drzonków
Wstępny termin przyjmowania zgłoszeń: 01.09.2011
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 14.09.2011
Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie przez e-mail na adres:
E-Mail: lzj@lzj.pl
Wstępny plan konkursów:
So.: 1, 2, 3, 4, 5 Nd.: 6, 7, 8, 9, 10 Pn.: 11, 12, 13, 14
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Bogusław Sułkowski WOSiR,
Dyrektor Zawodów: Krzysztof Kaliszuk ZKS
Zastępca Dyrektora Zawodów: Lesław Batkowski WOSiR
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Nemezjusz Kasztelan
Sędziowie: Nemezjusz Kasztelan, Tomasz Kowala, Waldemar Pakulski, Jerzy Hajdul, Beata Pakulska
Delegat WZJ: Tomasz Kowala
Komisarz Zawodów: Waldemar Pakulski
Gospodarz toru: Wolfgang Meyer (D)
Asystent gospodarza toru: Jerzy Gontowiuk
Biuro Zawodów: Ewa Piątkowska, Olaf Maron
Obsługa komputerowa: Olaf Maron, Maciej Hes
Lekarz weterynarii: Katarzyna Pakulska
Kowal Zawodów: Władysław Mikołajczak
Uprawnieni do startu są:
Stali członkowie zarejestrowani w LZJ, PZJ, zawodnicy zagraniczni zaproszeni przez organizatora i ze związków partnerskich z Niemiec.
Punkty do klasyfikacji Pucharu Euroregionów:
Wyłącznie jeźdźcy mieszkający na terenie:
EUROREGIONU Szprewa – Nysa – Bóbr i
EUROREGIONU Pro Europa – Viadrina
W konkursach pucharowych dopuszczony jest start na maksymalnie dwóch koniach. Do punktacji zaliczony zostaje lepszy wynik, który zostanie zapisany na konto zawodnika. Klasyfikacja będzie prowadzona wspólnie dla kobiet i mężczyzn
Parkur:
Hipodrom w Drzonkowie 50 x 90 m (podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra”)
Rozprężalnia:
35 x 70 m (podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra”))
Zarządzenia specjalne
Turniej będzie rozgrywany zgonie z regulaminem PZJ i LZJ.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń na dany konkurs, zawodnicy będą podzieleni na grupy (maksymalnie 60 par w grupie). Wymienione w propozycjach nagrody będą wypłacane w pełnej wysokości dla każdej z grup.
Nie dotyczy konkursów nr 5, 9 i 14.
Konie zakwaterowane będą w boksach namiotowych i stajniach klubowych.
Wpisowe: według propozycji dotyczących poszczególnych konkursów.
Ostatecznych zmian można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu
Za każdą zmianę dokonaną po upływie terminu zgłoszeń, pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
Opłaty za boksy – 250 zł. z pierwszą ściółką (słoma), muszą być zapłacone przelewem na konto ZKS Drzonków równocześnie z wysłaniem zgłoszenia. Zgłoszenia niespełniające tego warunku nie zostaną przyjęte. W przypadku niezgłoszenia się na start nie przysługuje zwrot opłat za boksy.
Numer konta ZKS Drzonków: 79 1090 1535 0000 0000 5327 0328, WBK Zielona Góra
W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, o przyjęciu na zawody będzie decydować kolejność ich nadsyłania.
Przydział boksów odbędzie się 30.09.2011 w godzinach od 15: 00 do 22: 00 i 01.10.2011 od godziny 7:00
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych oraz za kradzieże podczas zawodów.
Podłączenie elektryczności do koniowozu na cały turniej: 50, 00 zł. Opłaty za prąd należy uiścić bezpośrednio po przyjeździe w biurze zawodów. Psy prosimy trzymać przez cały czas trwania turnieju na smyczy.
Możliwe jest rozstawienie własnych namiotów na terenie campingu WOSiR-u. Opłata za namioty i przyczepy kampingowe wynosi 30 zł.
Podczas zawodów istnieje możliwość wyżywienia na terenie WOSiR-u
Toalety i prysznice dla zawodników i luzaków znajdują się na terenie campingu WOSiR-u.
Zakwaterowanie: WOSiR Drzonków tel. 68 321 43 41 lub 68 321 43 10.
Hotelik „Pod sosnami” tel.: 68 327 50 70
„EuroHotelik” tel.: 68 321 40 06
„Villa Siesta” tel.: 68 327 50 78
„Villa Jaśmin” tel.: 603 930 898
Pozostałe hotele dostępne są w Zielonej Górze.
Do wszystkich konkursów dopuszczone są również kuce. Dystanse w szeregach będą dostosowane do ich startów
1. Konkurs Kl. L (z oceną stylu jeźdźca) (pula nagród: 600 zł) Konie i kuce: 4. letnie i starsze. Tylko dla koni niemających w karierze miejsc punktowanych w wyższych klasach.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 100 cm.
Wpisowe: 30 zł.
2. Konkurs Kl. P (zwykły – Art.238.2.1) (pula nagród: 800 zł)
Konie i kuce: 4. letnie i starsze, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 110 cm.
Wpisowe: 40 zł.
3. Konkurs Kl. N (z wyborem trasy – Art. 271) (pula nagród: 1000 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 120 cm.
Wpisowe: 50 zł.
4. Konkurs Klasy C dwufazowy (Art.274.5.2) (pula nagród: 2000 zł)
Konie i kuce: 6. letnie i starsze
Juniorzy, młodzi jeźdźcy i seniorzy, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 130 cm
Wpisowe: 60 zł.
5. Konkurs Klasy C1 (zwykły – Art.238.2.1) (pula nagród: 3000 zł)
Konie i kuce: 6. letnie i starsze
Juniorzy, młodzi jeźdźcy i seniorzy, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 135 cm
Wpisowe: 80 zł.
6. Konkurs Kl. L (dwufazowy – Art.274.5.2) (pula nagród: 600 zł) Konie i kuce: 4. letnie i starsze. Tylko dla koni niemających w karierze miejsc punktowanych w wyższych klasach.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 100 cm.
Wpisowe: 30 zł.
7. Konkurs Kl. P (dwufazowy – Art.274.5.2) (pula nagród: 800 zł)
Konie i kuce: 4. letnie i starsze.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 110 cm.
Wpisowe: 40 zł.
8. Konkurs Kl. N (o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem – Art. 269) (pula nagród: 1000 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 120 cm
Wpisowe: 50 zł.
9. Konkurs Klasy CC (dokładności z rozgrywką – Art.238.2.2) (pula nagród: 10000 zł)
Grand Prix Drzonkowa
Konie i kuce: 7. letnie i starsze
Juniorzy, młodzi jeźdźcy i seniorzy, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 140 cm
Wpisowe: 130 zł.
10. Konkurs Klasy C (zwykły – Art.238.2.1) (pula nagród: 2000 zł)
Konie i kuce: 6. letnie i starsze
Juniorzy, młodzi jeźdźcy i seniorzy, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 130 cm
Wpisowe: 60 zł.
11. Konkurs Kl. L1 (zwykły – Art.238.2.1) (pula nagród: 800 zł) Konie i kuce: 4. letnie i starsze.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 105 cm.
Wpisowe: 35 zł.
12. Konkurs Kl. P1 (zwykły – Art.238.2.1) (pula nagród: 1000 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 115 cm.
Wpisowe: 45 zł.
13. Konkurs Kl. N1 (dokładności z rozgrywką – Art.238.2.2) (pula nagród: 2000 zł)
Finał Pucharu Euroregionów dla Juniorów
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 125 cm
Wpisowe: 55 zł.
14. Konkurs Klasy CC zwykły z rundą zwycięzców (Art.276.3.3) (pula nagród: 5000 zł)
Finał Pucharu Euroregionów dla Młodych Jeźdźców i Seniorów
Do rundy zwycięzców kwalifikuje się 25% zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursie podstawowym. Kolejność startów w rundzie zwycięzców jest odwrotna do zajmowanych miejsc po konkursie podstawowym. Punkty z konkursu podstawowego zostają przeniesione do rundy zwycięzców. Konie i kuce: 7. letnie i starsze
Wszystkie klasy wiekowe, maksymalnie 2 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 140 cm
Wpisowe: 100 zł
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w
zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni
i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do
podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz
do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia
szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża,
pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo,
także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną
opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych
na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby
działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności