Rozpoczęcie zbierania wniosków o dotację celową z Ministerstwa Rolnictwa związaną z dofinansowaniem zakupu nasion trawy

Do kiedy:

  • Wnioski należy wypełnić i złożyć do niedzieli 3 maja do godziny 20:00

Zasady dofinansowania:

  • W ramach dotacji celowej Ministerstwo Rolnictwa dofinansuje 50% ceny rynkowej.
  • Cena po dofinansowaniu dla zainteresowanych to 6 zł za kg nasion (czyli 120 zł za 20kg worek)
  • Aby móc otrzymać dofinansowanie trzeba wypełnić i złożyć załączony wniosek do Koordynatora OZWBJ
  • Wnioski można składać tylko na pełne worki 20kg (nie ma możliwości dzielenia worków)
  • Przyjęty wskaźnik przeliczeniowy wynosi 20kg nasion na 1 hektar (prosimy go nie przekraczać i zaokrąglać w dół jak trzeba)
  • Mieszanka nasion jest specjalnie dedykowana do wypasu koni
  • Decyduje kolejność składania poprawnie wypełnionych wniosków
  • Ostateczna decyzja o wielkości przydziału nastąpi po akceptacji wszystkich złożonych wniosków przez Ministerstwo Rolnictwa
  • Szczegóły dotyczące miejsc i terminów odbiorów zostaną podane w terminie późniejszym

Wniosek do pobrania: OZWBJ_Wniosek na dotację celową nasiona traw_2020-04-30