Walne Zebranie Sprawozdawcze LZJ w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

 

Zaproszenie na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Lubuskiego Związku Jeździeckiego

w dniu 24 czerwca 2019 r. w Drzonkowie

W imieniu Zarządu LZJ zapraszam na Walne Zebranie Delegatów LZJ, w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w Drzonkowie w siedzibie LZJ, w sali (na parterze) Hali Tenisowej przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 17.30.

Drugi termin Zebrania godz. 17.45.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

 24 czerwca 2019 r. w Drzonkowie

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Omówienie działalności Związku za okres od 30 czerwca 2018 r. do 30 maja 2019 r.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sytuacji finansowej Związku – zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat.
 6. Przedstawienie osiągnięć i działalności sportowej
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LZJ.
 8. Przyjęcie zmian do Statutu LZJ, związanych ze zmianą ustawy prawo o stowarzyszeniach, oraz teksu jednolitego Statutu LZJ po uchwaleniu zmian.
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie zebrania.