Zawody w Powożeniu 09 wrzesień 2018 r. w Drzonkowie.