Komunikat dla organizatorów zawodów

Zarząd LZJ przypomina, że Gospodarze Toru zobowiązani są do wywieszania planów parkurów przed rozpoczęciem konkursów.  Jeżeli organizator nie dopilnuje tego obowiązku, następne propozycje zawodów mogą nie zostać zaakceptowane w punkcie obsady GT.

Zarząd zobowiązuje organizatorów zawodów kalendarza LZJ do przesłania wyników do biura LZJ (pocztą elektroniczną na adres lzj@lzj.pl).

.